Pompy Ciepła Trójmiasto | Klimatyzacja Pomorskie |

Najczęściej zadawane pytania

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez naszych Klientów.

Nie ma jednej ogólnej odpowiedzi na to pytanie, bowiem czas amortyzacji poniesionych kosztów na inwestycję z pompą ciepła uzależniony jest od wielu czynników, np. zapotrzebowania na ciepło budynku, wydajności pompy ciepła, rodzaju systemu grzewczego, temperatury zewnętrznej, rodzaju dolnego źródła. Generalnie im większe jest zapotrzebowanie energetyczne domu, tym szybciej będą zawracały się nakłady inwestycyjne. Ponadto należy przyjąć jakiś punkt odniesienia, dzięki czemu będziemy mogli porównać koszty inwestycyjne oraz przewidywane koszty ogrzewania za pomocą pompy ciepła do innego systemu grzewczego np. kotłowni konwencjonalnej (gazowej, olejowej, elektrycznej, na paliwo stałe). Zgodnie z założeniami wg wytycznych VDI, okres zwrotu inwestycji w pompę ciepła typu solanka/woda waha się od 3 do 10 lat w zależności od systemu grzewczego do którego porównujemy koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Przykładowo dla kotła olejowego połączonego z systemem solarnym do wspomagania c.w.u. okres zwrotu wyniesie 3 lata, a dla kotła gazowego na propan okres zwrotu wyniesie 4 lata, dla kotła elektrycznego 6 lat, a dla kotła kondensacyjnego gazowego G 20 okres zwrotu wyniesie 9 lat.

Firma Apply Engineering może przygotować takie porównanie. Aby je otrzymać należy przesłać firmie wszystkie niezbędne informacje. Bardzo ważną rzeczą jest rzetelne podanie kosztów inwestycyjnych kotłowni. W przypadku pompy ciepła koniecznie trzeba podać koszt urządzenia i wykonania dolnego źródła, a odnośnie  kotłowni – koszty powinny uwzględnić kocioł, niezbędny komin, przyłącze gazowe/zbiorniki na olej lub gaz/magazyn opału, naszą pracy (przy kotłach na paliwo stałe), obowiązkowe przeglądy.

Instalacja z pompą ciepła składa się z trzech, zależnych od siebie, obiegów:

  • dolne źródło,
  • pompa ciepła
  • system grzewczy

 

Dolnym źródłem może być grunt, woda lub powietrze, które stanowią naturalny akumulator energii. Do odzyskania energii z gruntu, wykorzystywany jest kolektor gruntowy poziomy lub sondy pionowe w postaci przewodów polietylenowych o średnicy 32-40 mm wypełnionych wodnym roztworem glikolu. Aby odzyskać energię z wody gruntowej, pobiera się ją ze studni głębinowej poprzez pośredni wymiennik płytowy. Pobrane ciepło przekazywane jest na „krótki obieg” glikolu dopływającego do pompy ciepła. Układ z pośrednim wymiennikiem ciepła jest zalecany w celu zabezpieczenia wymiennika zainstalowanego w pompie ciepła przed osadami pochodzącymi z wody gruntowej. Woda schłodzona powinna być odprowadzana do drugiej studni, tzw. chłonnej. W sytuacji, gdy dolnym źródłem jest powietrze, ciepło odzyskiwane jest z zewnętrznego powietrza lub wewnętrznego powietrza wentylacyjnego za pomocą wentylatora w pompie ciepła.

Odzyskane ciepło jest następnie transportowane do układu chłodniczego pompy ciepła. W skład tego układu wchodzą następujące elementy: dwa wymienniki ciepła nazywane (od pełnionych funkcji) parownikiem i skraplaczem, sprężarka i zawór rozprężny. Dodatkowo pompa ciepła powinna być fabrycznie wyposażona w dwie pompy obiegowe: dolnego i górnego źródła oraz czujniki temperatur i system sterowania.

 

Ponieważ wydajność pomp ciepła zasilanych powietrzem zewnętrznym spada wraz ze spadkiem temperatury zewnętrznej i większość powietrznych pomp ciepła oferowanych na rynku wyłącza się jeżeli temperatura spadnie poniżej -20oC, urządzenia te w naszej strefie klimatycznej wymagają zastosowania dodatkowego źródła ciepła. Jeżeli w domu nie ma już istniejącego dodatkowego źródła ciepła, to najczęściej wykorzystuje się dogrzewanie za pomocą grzałki elektrycznej wbudowanej w pompie ciepła.

Montaż samego urządzenia, niezależnie od tego czy jest to pompa gruntowa czy powietrzna, raczej nie jest uciążliwy i trwa 1-2 dni. Polega on na ustawieniu pompy ciepła w przeznaczonym do tego celu miejscu, podłączenia jej do systemu grzewczego, dolnego źródła i sieci elektrycznej, wykonaniu czynności rozruchowych i ustawieniu parametrów pracy. W sytuacji, gdy decydujemy się na instalację gruntowej pompy ciepła, musimy być nastawieni na pewne niedogodności. W celu wykonania odwiertów pod kolektor gruntowy pionowy lub wykopu na dużej powierzchni działki w przypadku układania kolektora gruntowego poziomego konieczne jest przeprowadzenie prac ziemnych. Wiążą się one z wjazdem na działkę ciężkiego sprzętu i powstaniem błota. Czas wykonania tych prac wynosi około 7-14 dni, w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu którym dysponują firmy instalacyjne i wiertnicze.

Instalacja gazowa domu jednorodzinnego stanowi układ przewodów i urządzeń prowadzonych na zewnątrz i wewnątrz budynku i składa się z:

  • przyłącza poprowadzonego od gazociągu,
  • kurka głównego,
  • dopływu rozdzielczego,
  • szafki gazowej z gazomierzem
  • pionu
  • przewodów użytkowych, skierowanych do urządzeń gazowych

Za miejsce początkowe instalacji uznaje się połączenie z głównym kurkiem, który służy do odcinania tej instalacji od przyłącza. Natomiast zakończenie instalacji stanowią konkretne urządzenia gazowe.

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej (od szafki gazowej) wymaga pozwolenia na budowę. Wyjątkiem są domy, które zawierają plan przyłącza gazowego w pozwoleniu na budowę.

 

Z reguły nie. Instalacje staramy się zaplanować tak, aby konieczne zmiany były jak najmniej inwazyjne w strukturę budynku/mieszkania a jednocześnie estetycznie wykonane. Podczas bezpłatnej wyceny zaproponujemy jak wykonać instalację, aby spełniała te kryteria.

iconMasz więcej pytań ?

Umów się na darmową konsultację