Pompy Ciepła Trójmiasto | Klimatyzacja Pomorskie |
Dofinansowanie Moje ciepło na pompy ciepła trójmiasto

PROGRAM  „MOJE CIEPŁO”

Program Moje Ciepło jest odpowiedzią na aktualne potrzeby indywidualnych inwestorów (osób fizycznych), którzy starają się myśleć przyszłościowo zarówno pod kątem ekologii jak i ekonomii.

Wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych przyczyni się do ograniczenia niskiej emisji powstającej w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych nieefektywnymi źródłami ciepła wykorzystującymi paliwa kopalne, a ponadto do wzrostu udziału OZE w finalnym zużyciu energii oraz propagowaniu odnawialnych źródeł energii.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych (wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej) o podwyższonym standardzie energetycznym.

W rozumieniu programu za nowy dom uważany jest budynek, w przypadku którego w dniu ubiegania się o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

Na dofinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła mogą ubiegać się również właściciele nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych, w przypadku których złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie, lecz nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.

RODZAJE PRZEDSIĘWZIĘĆ

 • Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.
  Współfinansowaniu inwestycji podlega:
 • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
 • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

WAŻNE:

 • W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe.
 • Pompy ciepła pracujące wyłącznie na potrzeby ogrzewania wody użytkowej zostały wykluczone z programu.
 • Ponadto, aby pompy ciepła zostały objęte dofinansowaniem, muszą spełniać następujące wymagania:
 • w przypadku powietrznych pomp ciepła typu powietrze/woda oraz gruntowych pomp ciepła typu grunt/woda lub woda/woda minimalna klasa efektywności energetycznej musi wynosić A++ dla temperatury zasilania 55°C;
 • pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego budynku muszą posiadać klasę minimum A+ dla klimatu umiarkowanego.
 

FORMA DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny. 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

 
 
Rodzaje pompy ciepła - udział w programie moje ciepło

Dofinansowanie

Zapoznaj się z dotacjami, które pozyskujemy dla naszych Klientów. A jeśli chcesz tu i teraz porozmawiać z nami na temat dofinansowania do zmiany źródła ciepła i energii oraz chcesz abyśmy przygotowali dla Ciebie darmową wycenę, to prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny. Nasz Dział Sprzedaży i Dotacji postara się jak najlepiej odpowiedzieć na Twoje potrzeby i wszelkie pytania.